Ingelas tips

Jag skrev instruktionsartiklar i Svensk Golf mellan 2005-2010. På golf.se finns ett stort antal instruktioner filmade.
Gå in och bli inspirerad av mina och mina kollegors filmer och artiklar!

Golf.se och Svensk Golf