PGA

PGA of Sweden är en intresseorganisation för Golf Professionals. PGAs medlemmar är yrkesmän och yrkeskvinnor som antingen genom en gedigen yrkesutbildning certifierats som Club Professionals eller genom spel eller kval erhållit ranking på godkänd Tour vilket berättigar till medlemskap som Tournament Player. PGA har för närvarande ca 1100 medlemmar uppdelade på 750 Club Pros och 350 TPs.

Mission
PGA skall verka för att intresset för golfsporten ökar och att golfens tradition och kultur upprätthålls och utvecklas med spelets idé som utgångspunkt. PGA verkar vidare för att få befintliga golfare att spela oftare och att deras spelkvalitet kontinuerligt skall utvecklas. Vi engagerar oss också i att kvaliteten på golfanläggningarna utvecklas så att de möter spelarnas behov.

PGAs övergripande mål
PGA har som ändamål att utbilda och upprätthålla en yrkesmässig medlemskår av Club Professionals och skapa förutsättningar för Tournament Players att tävla såväl nationellt som internationellt. Vidare skall PGA utveckla medlemmarnas yrkesstatus på golfanläggningarna, profilera föreningen PGA och verka för bra externa relationer.

www.pgasweden.com