Susanne Wolmesjö

Jag coachar och jobbar med förändringsarbete där det ingår neuromotorisk träning i kombination med samtal. Genom träning och förbättring av sensomotoriken sker även förändringar på en kognitiv nivå. I den neuromotoriska träningen ingår hållningsträning, test och träning av pimitiva reflexer, långsamma rörelser samt balanseringar med Brain Gym övningar.  

Träningen passar för alla som vill förändra något till det bättre, stort som smått. Exempel på tema kan vara inlärningsproblem, koncentrationssvårigheter, mental träning, stresshantering, kroppshållningsträning för vardagsbruk och idrott. 

Jag är certifierad kommunikolog, sensomotorisk reflexpedagog, mental tränare, Brain Gym instruktör och TPI instruktör (golf fitness instructur) och har många års erfarenhet.

Läs mer om Susannes verksamhet