Augusti 2009

Kolla ditt axelsikte!

Alla vet att siktet är A och O men oftast tänker vi bara på
klubban och fötterna. Axlarna är jätteviktiga eftersom
vi kommer att svinga i den riktningen axlarna pekar.

Med DRIVERN behöver du kolla detta extra.
Då bollplaceringen är mycket längre fram i stancen
än annars följer axlarna med framåt och kommer då
att bli öppna. (pekar vänster för en högerspelare)
Det blir en mycket vanlig slice-uppställning...

Titta på bilderna på Magnus:

Den främre armen skall ligga framför den bakre
i en bra uppställning. Vik in armbågen på den
bakre armen lite mot kroppen. Den ska inte vara
spänd hur som helst!
När axelsiktet är bra med drivern kommer den främre
axeln att vara högre än den bakre. Förutom att det
påverkar siktet gör det också att du lättare träffar
bollen på uppväg.Be någon kolla ditt axelsikte!