September 2009

Bra övning mot slice!

Slice är ett vanligt problem för många golfare.
Vi tappar inte bara precision med en slice utan även mycket längd!

En liten slice, fade, börjar relativt rakt och skruvar sig sedan.
En "riktig" slice börjar oftast att flyga vänster (för högerspelare) och
skruvar sig sedan till höger.
I detta fall kommer klubban för mycket utifrån-inifrån i nersvingen
och bladet är öppet i träffen. Först går bollen rakt så länge den har
fart men när farten börjar avtaga kommer sidskruven.

Om du slår bollen på det här sättet måste du framför allt förstå att
det är underkroppen som skall starta nersvingen och inte armarna.
När underkroppen startar blir det plats/utrymme för armar+klubba
att svinga igenom.

Den här övningen där jag lagt upp bollar i en halvcirkel kan hjälpa
knoppen att förstå att klubban skall komma inifrån.
Bollen du slår skall du placera "mitt i cirkeln".För mer tips om du kommer "utifrån och in" i nersvingen, gå in på
www.mytpi.com . Registrera dig som medlem och sök på "over the top"!
Att komma utifrån- och in kallar de just "att komma över toppen".

Lycka till!

/ Ingela